๒๙ ธ.ค.๖๑,๑๑๐๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ ในการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน และมอบของบำรุงขวัญให้กับ กพ.ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านห้วยน้ำอุ่น ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๗ วันอันตราย ณ ด่านตรวจห้วยน้ำอุ่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา และสภาพการจราจรขาเข

๒๙ ธ.ค.๖๑,๑๑๐๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ ในการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน และมอบของบำรุงขวัญให้กับ กพ.ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านห้วยน้ำอุ่น ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๗ วันอันตราย ณ ด่านตรวจห้วยน้ำอุ่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา และสภาพการจราจรขาเข้า จ.น่าน มีปริมาณรถหนาแน่น แต่การจราจรมีความคล่องตัวไม่ติดขัด ส่วนสภาพการจราจรขาออก จ.น่าน มีปริมาณรถไม่หนาแน่น การจราจรมีความคล่องตัวดีและผลการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจฯ โดยมีการบูรณาการร่วมกัน มทบ.๓๘/ หมู่.รส.มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ม.๒ พัน.๑๕) อ.เวียงสา ร่วม กับ ตร.นปพ.เวียงสา/ ฝ่ายปกครอง อ.เวียงสา/จนท.ปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์น่าน