31 ก.ค.61#ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเป็นเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10 อัตรา ผลการสอบคัดเลือกฯ พร้อมกับบัญชีรายชื่ออะไหล่ ดังนี้

31 ก.ค.61#ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเป็นเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ อัตรา ผลการสอบคัดเลือกฯ พร้อมกับบัญชีรายชื่ออะไหล่ ดังนี้