30 ม.ค.2562#ประกาศ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 38 เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างอาคารศาลทหาร ของ มณฑลทหารบกที่ 38

ประกาศ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 38 เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างอาคารศาลทหาร ของ มณฑลทหารบกที่ 38