26 พ.ย. 61 # ประกาศมณฑลทหารบกที่ 38 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562

เมื่อ 26 พ.ย. 61 # ประกาศมณฑลทหารบกที่ 38 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562

http://www.suriyapong.mi.th/files/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562.pdf