24 ก.ค.61 #ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2561 จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2561  จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา ดังนี้