2 ก.ค.61 ประกาศมณฑลทหารบกที่ 38 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงรั้วซีเมนต์บล็อกราบค่ายสุริยพงษ์ ของ มณฑลทหารบกที่ 38 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 38 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงรั้วซีเมนต์บล็อกราบค่ายสุริยพงษ์ ของ มณฑลทหารบกที่ 38 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

http://www.suriyapong.mi.th/files/ประกาศงานก่อสร้างรั้วซีเมนต์บล็อก.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/เอกสารประกวดราคางานก่อสร้างรั้วซีเมนต์บ.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/1&%233649;&%233610;&%233610;&%233619;&%233641;&%233611;&%233619;&%233634;&%233618;&%233621;&%233632;&%233648;&%233629;&%233637;&%233618;&%233604;&%233619;&%233633;&%233657;&%233623;&%233595;&%233637;&%233648;&%233617;&%233609;&%233605;&%233660; &%233617;&%233607;&%233610;_38.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/3ราคากลางงานรั้วซีเมนต์ มทบ_38 ล่าสุด.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/4วัตถุประสงค์+แบ่งงวดงาน.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/5แบบรั้ว.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/6แบบค้ำยัน.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/11แบบรูปรายละเอียดรั้วซีเมนต์ มทบ_38.xlsx

http://www.suriyapong.mi.th/files/14_บัญชีรายการก่อสร้าง(ใบแจ้งปริมาณงาน).xlsx