19 มี.ค.61#เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อ 19 มี.ค.61#เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้