17 ก.ย.2562#ประกาศมณฑลทหารบกที่ 38 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร โครงการทหารพันธุ์ดี ของ มณฑลทหารบกที่ 38 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 17 ก.ย.2562#ประกาศมณฑลทหารบกที่ 38 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร โครงการทหารพันธุ์ดี ของ มณฑลทหารบกที่ 38 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.suriyapong.mi.th/files/ประกาศ 1.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/ประกาศ 2.pdf