๙ เม.ย.๕๙,๐๘๒๐ พล.ต.ชัยณรงค์ แกล้วกล้าผบ.มทบ.๓๘ ตรวจเยี่ยมที่ด่านชายแดนห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน โดยมีกำลังพล กรม ทพ.๓๒ ให้การต้อนรับ

เมื่อ ๙ เม.ย.๕๙,๐๘๒๐ พล.ต.ชัยณรงค์ แกล้วกล้าผบ.มทบ.๓๘ ตรวจเยี่ยมที่ด่านชายแดนห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน โดยมีกำลังพล กรม ทพ.๓๒ ให้การต้อนรับ