๒๙ ธ.ค.๖๑,๐๘๐๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ ได้ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ กพ.ที่ปฎิบัติหน้าที่ จุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๗ วันอันตราย ณ ด่านตรวจกิตตินันท์ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จว.น.น.

๒๙ ธ.ค.๖๑,๐๘๐๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ ได้ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ กพ.ที่ปฎิบัติหน้าที่ จุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๗ วันอันตราย ณ ด่านตรวจกิตตินันท์ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จว.น.น.