๒๙ ธ.ค๖๑,๑๑๐๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ในการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน และมอบของบำรุงขวัญให้กับ กพ.ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจแขวงทางหลวงน่านที่ ๑ และสภาพการจราจรขาเข้า จ.น่าน มีปริมาณรถหนาแน่น แต่การจราจรมีความคล่องตัวไม่ติดขัด ส่วนสภาพกา

๒๙ ธ.ค๖๑,๑๑๐๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ในการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน และมอบของบำรุงขวัญให้กับ กพ.ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจแขวงทางหลวงน่านที่ ๑ และสภาพการจราจรขาเข้า จ.น่าน มีปริมาณรถหนาแน่น แต่การจราจรมีความคล่องตัวไม่ติดขัด ส่วนสภาพการจราจรขาออก จ.น่าน มีปริมาณรถไม่หนาแน่น การจราจรมีความคล่องตัวดีและผลการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจฯ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง มทบ.๓๘ และ จนท.แขวงทางหลวงน่านที่ ๑