๒๒ ม.ค.๖๒ ,๑๔๐๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ มอบหมายให้ พ.อ.วิทยา แก้วพรม รอง ผบ.มทบ.๓๘ให้การต้อนรับ พล.ต.ศักดิ์ชัย ธนศรีสุนีย์ ผอ.สตน.ทบ. พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยเพื่อชี้แจงแนะนำแนวทาง การตรวจสอบภายใน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยรับต

๒๒ ม.ค.๖๒ ,๑๔๐๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ มอบหมายให้ พ.อ.วิทยา แก้วพรม รอง ผบ.มทบ.๓๘ให้การต้อนรับ พล.ต.ศักดิ์ชัย ธนศรีสุนีย์ ผอ.สตน.ทบ. พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยเพื่อชี้แจงแนะนำแนวทาง การตรวจสอบภายใน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยรับตรวจ ในพื้นที่ จว.น.น. ณ ห้องประชุม บก.มทบ.๓๘