๒๒ ม.ค.๖๒ ,๐๗๓๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ มอบหมายให้ พ.อ.วิทยา แก้วพรม รอง ผบ.มทบ.๓๘ ร่วมงานสภากาแฟ ซึ่งหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผวจ.น่าน เป็นประธาน ณ สนง.สาธารณสุข จว.น.น. อ.เมือง จว.น.น.

๒๒ ม.ค.๖๒ ,๐๗๓๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ มอบหมายให้ พ.อ.วิทยา แก้วพรม รอง ผบ.มทบ.๓๘ ร่วมงานสภากาแฟ ซึ่งหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผวจ.น่าน เป็นประธาน ณ สนง.สาธารณสุข จว.น.น. อ.เมือง จว.น.น.