๒๐ ม.ค. ๖๒,๑๔๒๐ พล.ท. ฉลองชัย ชัยยะคำ มทภ.๓ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้า การแก้ไขปัญหา การย้ายที่อยู่ชนเผ่ามลาบรี ในพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” มลาบรีห้วยลู่ บ.สองแคว ม.๕ ต.สะเนียน อ.เมือง จว.น.น. ในการนี้ พ

๒๐ ม.ค. ๖๒,๑๔๒๐ พล.ท. ฉลองชัย ชัยยะคำ มทภ.๓ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้า การแก้ไขปัญหา การย้ายที่อยู่ชนเผ่ามลาบรี ในพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” มลาบรีห้วยลู่ บ.สองแคว ม.๕ ต.สะเนียน อ.เมือง จว.น.น. ในการนี้ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ ได้มอบหมายให้ พ.อ.วิทยา แก้วพรม รอง ผบ.มทบ.๓๘ พร้อมกำลังพล ผบ.หน่วยในพื้นที่ จว.น.น. ให้การต้อนรับ และได้สรุปสั่งการของ มทภ.๓ ดังนี้ 
๑.ให้จัดกำลังพลที่ดี เข้ามาปฏิบัติงาน มีกฎเหล็ก ห้ามเรื่องชู้สาว, การพนัน
๒.ให้ศึกษาความต้องการที่แท้จริง ของ มลาบรี และ เป็นการหาข่าวการทำงานของ หน่วยงานในพื้นที่ด้วย ว่าทำงานถูกต้อง อย่างไร
๓.ให้หน่วยทหาร ทำหน้าที่เหมือน "นายทุนจ้างแรงงาน" คือ ให้นำโครงการ เช่นการเลี้ยงไก่ไข่ การทำไม้กวาด ฯลฯ มาส่งเสริมในพื้นที่ โดยให้เงินจ้างงานชาวมลาบรี ทั้งนี้ โครงการที่จะส่งเสริม เป็นความต้องการของชาวบ้าน
๔. มทบ.๓๘ ให้ทำหน้าที่ เป็นหน่วยงานประสานงาน รับทราบปัญหา และรายงาน ทภ.๓ ทั้งนี้ให้รับผิดชอบ
.. โครงการรับซื้อดอกก๋ง และส่งเสริมจ้างแรงงานทำไม้กวาด .. ให้กับ มลาบรี บ.ห้วยลู่ 
๕.กรม ทพ.๓๒ : รับผิดชอบการส่งเสริมและจ้างแรงงาน ทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่ .. และประสานการนำหมูป่า มาส่งเสริม ที่ บ.ห้วยลู่
๖. ม.๒ พัน.๑๐ ,ม.๒ พัน.๑๕ : จัดทำโครงการจ้างงาน (นายทุน) ในพื้นที่ หน่วยละ ๑ โครงการ และ ให้ ม.๒ พัน.๑๐ นำผึ้งมาเลี้ยงในป่า เพื่อประโยชน์ของมลาบรี ต่อไป
๗. สนง.มทภ.๓ พิจารณาปรับ ชป. ชพส. เข้ามาทำงานใน บ.ห้วยลู่ 
๘.หน่วยทหารที่เข้ามาทำงาน เพื่อสร้างความอุ่นใจ ,เป็นตัวเชื่อมงานที่สั่งการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่อต้านทางความคิด และต้องคิดว่าจะช่วยกันทำงาน แก้ไขปัญหา ให้สำเร็จอย่างไร 
...การตรวจเยี่ยมชุดแพทย์เคลื่อนที่ และพูดคุยกับมลาบรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย