๑๙ ม.ค.๖๒,๐๗๐๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตร ในงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่านแลรักนิรันดร์กาล” โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รอง ผวจ.น่าน เป็นประธานพิธีฯ โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธี จำนวน ๖๐๐ คน และในห้วงเวลา ๐๙๐๐ น. มอบหมาย

๑๙ ม.ค.๖๒,๐๗๐๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตร ในงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่านแลรักนิรันดร์กาล” โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รอง ผวจ.น่าน เป็นประธานพิธีฯ โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธี จำนวน ๖๐๐ คน และในห้วงเวลา ๐๙๐๐ น. มอบหมายให้ พ.อ.จิตรพล รุจานันท์ หก.กกพ.มทบ.๓๘ รรท. หก.กกร.มทบ.๓๘ พร้อมคุณศิริมาศ รุจานันท์ ภรรยาย ร่วมพิธีสู่ขวัญฯ ณ ข่วงเมืองน่าน อ.เมือง จว.น.น.