๑๙ มี.ค.๕๙,๑๕๑๕ กกล.รส.มทบ.๓๘ ได้มอบหมายให้ พ.ท.ธันวิทย์ ยมจินดา ผบ.ม.พัน.๑๕ ได้อนุมัติให้จัด ชป.แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน ๒ ชป. ( ๒๐ นาย ) ร่วมกับ อบต.ถืมตอง อ.เมือง ฯ , ราษฎร บ.ฝายแก หมู่ ๗ ต.ถืมตอง อ.เมือง ฯ ทำการดับไฟป่า บริเวณ ถนนสายพลังแผ่นดิ

เมื่อ ๑๙ มี.ค.๕๙,๑๕๑๕ กกล.รส.มทบ.๓๘ ได้มอบหมายให้ พ.ท.ธันวิทย์ ยมจินดา ผบ.ม.พัน.๑๕ ได้อนุมัติให้จัด ชป.แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน ๒ ชป. ( ๒๐ นาย ) ร่วมกับ อบต.ถืมตอง อ.เมือง ฯ , ราษฎร บ.ฝายแก หมู่ ๗ ต.ถืมตอง อ.เมือง ฯ ทำการดับไฟป่า บริเวณ ถนนสายพลังแผ่นดิน บ.ฝายแก หมู่ ๗ ต.ถืมตอง ฯ ซึ่งสามารถควบคุมเพลิงไหม้ไว้ได้เรียบร้อยแล้ว ความเสียหายประมาณ ๕ ไร่ โดยหน่วยได้จัดชุดเฝ้าสังเกตการณ์ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าขึ้นอีกครั้ง