๑๘ ม.ค.๖๒,๑๔๐๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารในพื้นที่ จว.น.น. ประกอบด้วย มทบ.๓๘ ,ม.๒ พัน.๑๐ ,ม.๒ พัน.๑๕ โดยมี กำลงพลนายทหาร นายสิบ พลทหาร แม่บ้าน หน.ส่วนราชการภายในพื้นที่ จว.น.น. และครอบครัวทหา

๑๘ ม.ค.๖๒,๑๔๐๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารในพื้นที่ จว.น.น. ประกอบด้วย มทบ.๓๘ ,ม.๒ พัน.๑๐ ,ม.๒ พัน.๑๕ โดยมี กำลงพลนายทหาร นายสิบ พลทหาร แม่บ้าน หน.ส่วนราชการภายในพื้นที่ จว.น.น. และครอบครัวทหารใหม่ร่วมพิธี จำนวน ๕๐๐ คน 
ณ สนามหน้า บก.มทบ.๓๘ ค่ายสุริยพงษ์ อ.เมือง จว.น.น.