๑๘ ม.ค.๖๒,๐๙๐๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ เป็นประธานพิธีสักการะ/บวงสรวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีกำลังพลของหน่วยทหารในพื้นที่ จว.น.น. ร่วมพิธี ณ ลานพิธีหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิพิธภัณฑ์ทหาร อ.ทุ่งช้าง จว.น.น.

๑๘ ม.ค.๖๒,๐๙๐๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ เป็นประธานพิธีสักการะ/บวงสรวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีกำลังพลของหน่วยทหารในพื้นที่ จว.น.น. ร่วมพิธี ณ ลานพิธีหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิพิธภัณฑ์ทหาร อ.ทุ่งช้าง จว.น.น.