๑๘ มี.ค.๕๙ , ๑๓๓๐ ศบภ.มทบ.๓๘ โดย พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม เสธ.มทบ.๓๘ ได้นำรถบรรทุกน้ำอุปโภค - บริโภค จำนวน ๑ คัน บรรจุน้ำ ๖,๐๐๐ ลิตร แจกจ่ายให้กับสำนักสงฆ์กิ่ตตินันโท บ.ธงใหม่พัฒนาม.๑๔ ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จว.น.น.

เมื่อ ๑๘ มี.ค.๕๙ , ๑๓๓๐ ศบภ.มทบ.๓๘ โดย พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม เสธ.มทบ.๓๘ ได้นำรถบรรทุกน้ำอุปโภค - บริโภค จำนวน ๑ คัน บรรจุน้ำ ๖,๐๐๐ ลิตร แจกจ่ายให้กับสำนักสงฆ์กิ่ตตินันโท บ.ธงใหม่พัฒนาม.๑๔ ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จว.น.น.