๑๗ ม.ค.๖๒,๑๓๓๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ พร้อม ผบ.หน่วยทหารในพื้นที่ ได้นำกำลังพล จิตอาสา เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และนำเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล จาก รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ตรวจสุขภาพ พร้อมมอบสิ่งของ เสื้อกันหนาว อุปกรณ์ในกา

๑๗ ม.ค.๖๒,๑๓๓๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ พร้อม ผบ.หน่วยทหารในพื้นที่ ได้นำกำลังพล จิตอาสา เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และนำเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล จาก รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ตรวจสุขภาพ พร้อมมอบสิ่งของ เสื้อกันหนาว อุปกรณ์ในการทำการเกษตร (จอม เสียม) ยาสามัญประจำบ้าน ให้กับชาวไทยภูเขา มลาบรีห้วยลู่ จำนวน ๑๖ ครอบครัว ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” มลาบรีห้วยลู่ 
บ.สองแคว ม.๕ ต.สะเนียน อ.เมือง จว.น.น.