๑๕ ก.พ. ๕๙ ประกาศ.....มณฑลทหารบกที่ 38 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน หญิง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เสมียนการเงิน โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ (อัตรา สิบเอก)

ดาวน์โหลดประกาศ รับสมัคร เสมียนการเงิน โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ (อัตรา สิบเอก)http://www.suriyapong.mi.th/doc/1456257125.pdf