๑๓ มี.ค.๕๙ ,๑๔๐๐ กกล.รส.มทบ.๓๘ โดย น.ชป.มวลชน นฝ.นศท.มทบ.๓๘ ร่วมกับ อบต.นาซาว จัดกำลังพลจำนวน ๒๕ นายและรถบรรทุกน้ำจาก อบต.นาซาวเข้าช่วยดับไฟที่กำลังไหม้ป่าบริเวณดอยภูซาง บ.ก๊อด หมู่ ๔ ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน สามารถควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามเข้ามาในบริเวณหมู่

เมื่อ ๑๓ มี.ค.๕๙ ,๑๔๐๐ กกล.รส.มทบ.๓๘ โดย น.ชป.มวลชน นฝ.นศท.มทบ.๓๘ ร่วมกับ อบต.นาซาว จัดกำลังพลจำนวน ๒๕ นายและรถบรรทุกน้ำจาก อบต.นาซาวเข้าช่วยดับไฟที่กำลังไหม้ป่าบริเวณดอยภูซาง บ.ก๊อด หมู่ ๔ ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน สามารถควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามเข้ามาในบริเวณหมู่บ้านและที่ทำกินของราษฎรไว้ได้และจัดกำลังพลและราษฎรในพื้นที่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามต่อไป ความเสียหาย จำนวน ๓ ไร่ ทำแนวกันไฟระยะทาง ๑๕ กม. ใช้ระยะเวลา ๔ ชม.