๑๐ เม.ย.๕๙ ,๑๐๔๕ พล.ต.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผบ.กกล.รส.มทบ.๓๘ พร้อมคุณพิมพ์วิไล แกล้วกล้า ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๘ ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชน และได้นำเครื่องดื่ม กาแฟ อาหารว่าง มอบให้กับกำลังพลตามจุดบริการประชาชน จำ

เมื่อ ๑๐ เม.ย.๕๙ ,๑๐๔๕ พล.ต.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผบ.กกล.รส.มทบ.๓๘ พร้อมคุณพิมพ์วิไล แกล้วกล้า ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๘ ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชน และได้นำเครื่องดื่ม กาแฟ อาหารว่าง มอบให้กับกำลังพลตามจุดบริการประชาชน จำนวน ๔ จุด ในพื้นที่ อ.เมือง จว.น.น. (แขวงการทางน่านที่ ๒ ,ม.พัน.๑๕ , จุดตรวจบ้านพญาวัด และ หน้า กรม.ทพ.๓๒)