"โครงการรักษ์ป่าน่าน ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒"

๑ ก.ย.๕๙,๑๐๐๐ พล.ต.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผบ.มทบ.๓๘ ร่วมกิจกรรม "โครงการรักษ์ป่าน่าน ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒" โดยมี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผวจ.น่าน เป็นประธาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จว.น.น.