เมื่อ 31 ต.ค.60 #ประกาศมณฑลทหารบกที่ 38 เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ ของโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์

31 ต.ค.60 #ประกาศมณฑลทหารบกที่ 38 เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ ของโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์

http://www.suriyapong.mi.th/files/ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรั้วลวดหนามแ.PDF