เมื่อ 16 พ.ย. 61 #ประกาศมณฑลทหารบกที่ 38 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ ของโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์

16 พ.ย. 61 #ประกาศมณฑลทหารบกที่ 38 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ ของโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์

http://www.suriyapong.mi.th/files/ประกาศผู้ชนะการเสนราคางานก่อสร้างรั้วลว.PDF