เมื่อ ๘ ส.ค. ๖๑#ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองบัญชาการ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๘

ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองบัญชาการ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๘

http://www.suriyapong.mi.th/files/ประกาศ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ของ มทบ.

http://www.suriyapong.mi.th/files/BOQ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน บก_มทบ_38.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/ราคากลาง.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/1 รองผู้บัญชาการ.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/2 เสนาธิการ.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/3 รองเสนาธิการ.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/4 ห้องกองยุทธการ.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/5 กองกิจการพลเรือน ห้อง1.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/6 กองกิจการพลเรือน ห้อง 2.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/7 แผนกพลาธิการ.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/8 ฝ่ายการเงิน.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/9 ฝ่ายสวัสดิการ.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/10.ห้อง บก.

http://www.suriyapong.mi.th/files/11 &%233613;&%233656;&%233634;&%233618;&%233650;&%233588;&%233619;&%233591;&%233585;&%233634;&%233619;&%233649;&%233621;&%233632;&%233591;&%233610;&%233611;&%233619;&%233632;&%233617;&%233634;&%233603;.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/12 ห้องกองส่งกำลังบำรุง.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/13 ห้องกองกำลังพล.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/14 กองข่าว.pdf