เมื่อ ๓๑ ธ.ค.๖๑,๐๘๐๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ ร่วมกับ หน.ส่วน จว.น.น. ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ และบริการช่วยเหลือประชาชน โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผวจ.น.น.เป็นผู้นำในการตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้มอบของบำรุงขวัญให้กับ กพ.ที่ปฎิบัติห

เมื่อ ๓๑ ธ.ค.๖๑,๐๘๐๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ ร่วมกับ หน.ส่วน จว.น.น. ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ และบริการช่วยเหลือประชาชน โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผวจ.น.น.เป็นผู้นำในการตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้มอบของบำรุงขวัญให้กับ กพ.ที่ปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ และจุดบริการประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๗วันอันตราย ณ จุดบริการประชาชนแขวงการทางที่๒ , อ.ท่าวังผา อ.ปัว และ อ.สองแคว โดยสภาพการจราจรขาเข้า และขาออก จ.น่าน มีความคล่องตัวไม่ติดขัด