เมื่อ ๓๐ ธ.ค.๖๑,๐๘๐๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน และมอบของบำรุงขวัญให้กับ กพ.ที่ปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ และจุดบริการประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย ณ จุดบริการ กรม ทพ.๓๒ , ด่าน อ.บ้านหลวง และ จุดตรวจ ม๒. พ

เมื่อ ๓๐ ธ.ค.๖๑,๐๘๐๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน และมอบของบำรุงขวัญให้กับ กพ.ที่ปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ และจุดบริการประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย ณ จุดบริการ กรม ทพ.๓๒ , ด่าน อ.บ้านหลวง และ จุดตรวจ ม๒. พัน ๑๕ โดยสภาพการจราจรขาเข้า และขาออก จ.น่าน มีความคล่องตัวไม่ติดขัด และผลการปฎิบัติงานปกติเรียบร้อย