ร่วมเวทีเสวนาเสวนา เครือข่าย “ ๒๓ ตำบล นำร่องข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ

๓๑ ส.ค.๕๙ ,๐๙๐๐ พอ.เทพฤทธิ์ เรือนคำ รอง เสธ.มทบ.๓๘ ร่วมเวทีเสวนาเสวนา เครือข่าย “ ๒๓ ตำบล นำร่องข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ ประชา+รัฐ ได้อะไร” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน ตามวาระจังหวัดน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” ภาคประชาสังคม จว.น.น. ที่เวทีสาธารณะ สวท.น่าน โดยมีผู้แทนชาวตำบลต่างๆเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในเวทีเป็นจำนวนมากตลอดจนมีโทรศัพท์จากผู้ฟังทางบ้านร่วมแสดงความคิดเห็นในการที่จะเดินหน้านำร่องในเรื่องของข้อบัญญัติท้องถิ่นประชารัฐได้อะไรจากการเสวนาในครั้งนี้