พลตรีวิทยา วรรคาวิสันต์ ผบ.มทบ.38 พร้อมด้วย คุณปุนยวัจนา วรรคาวิสันต์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. มทบ.๓๘ ร่วม กิจกรรม โครงการ วันสร้างสุข เพื่อมอบสิ่งของต้านภัยหนาว ให้แก่เด็กนักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๖

 เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๐ พลตรีวิทยา วรรคาวิสันต์ ผบ.มทบ.๓๘ พร้อมด้วย คุณปุนยวัจนา วรรคาวิสันต์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. มทบ.๓๘ ร่วม กิจกรรม โครงการ วันสร้างสุข เพื่อมอบสิ่งของต้านภัยหนาว ให้แก่เด็กนักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จัดโดยกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับช่อง one โดยมีคุณ เดียว วรตั้งตระกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจช่องวัน  พร้อมศิลปินดาราช่อง one และคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ อ.เวียงสา จ.น่าน