ผู้บังคับบัญชา

 พล.ต.วิทยา วรรคาวิสันต์
ผบ.มทบ.๓๘


พ.อ.วิทยา วรรคาวิสันต์
รอง ผบ.มทบ.๓๘


พ.อ.ดุษิต ปุระเสาร์
รอง ผบ.มทบ.๓๘


พ.อ.เจนณรงค์ ขำฉา
เสธ.มทบ.๓๘


พ.อ.ทรงยศ ทองก้อน
รอง เสธ.มทบ.๓๘


พ.อ.เทพฤทธิ์ เรือนคำ
รอง เสธ.มทบ.๓๘