ประชุมการจัดกิจกรรมมอบชุดเวทีสนามมวย

๓๑ ส.ค.๕๙,๑๐๐๐ พล.ต.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผบ.มทบ.๓๘ ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมมอบชุดเวทีสนามมวย และจัดการแข่งขันชกมวยไทย เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว จว.น.น.-แขวงไชยะบุลี (ระหว่างวันที่่ ๙-๑๑ ก.ย.๕๙ ณ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน จว.น.น. ศูนย์ราชการ จว.น.น.