ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ มณฑลทหารบกที่ ๓๘ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding)

๑๖ ก.ย. ๕๙ ... ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ มณฑลทหารบกที่ ๓๘ ด้วยวิธีประกวด    ราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding)

 ดาว์นโหลดประกาศเอกสารประกวดราคา>>>

http://www.suriyapong.mi.th/files/ประกาศประกวดราคาซ่อมอาคาร มทบ_๓๘ e-bidding 5-2559.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/เอกสารประกวดราคาซ่อมอาคาร มทบ_๓๘ e-bidding 5-2559.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/แบ่งงวดงาน ซ่อมอาคารปี 60.pdf

http://www.suriyapong.mi.th/files/สรุปการประชุมระบบ pdx.pdf