ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างตึกแถวนายร้อย ของ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๘ ก.ย. ๕๙...ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘   เรื่อง  ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างตึกแถวนายร้อย ของ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                                                  ดาวน์โหลดประกาศและเอกสารประกวดราคา>>>http://www.suriyapong.mi.th/doc/1473357190.pdf