ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างตึกแถวนายทหารประทวน ของ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๘ ก.ย. ๕๙...ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘   เรื่อง  ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างตึกแถวนายทหารประทวน ของ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

ดาว์นโหลดประกาศและเอกสารประกวดราคา>>> http://www.suriyapong.mi.th/doc/1473387559.pdf