ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘ เรื่องสอบราคาจัดหาเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประจำอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ มทบ.๓๘

เมื่อ ๓ มิ.ย. ๕๙...ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘ เรื่องสอบราคาจัดหาเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประจำอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ มทบ.๓๘