ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ประกาศผลสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพศชาย เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.๗๑๐) แผนกยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ ๓๘ (อัตราสิบเอก)

๙ ก.ย.๕๙...ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ประกาศผลสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพศชาย เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.๗๑๐) แผนกยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ ๓๘ (อัตราสิบเอก)