ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ประกาศผลสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เพศชาย เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ (ชกท.๕๔๒) กองบังคับการกองร้อย มณฑลทหารบกที่ ๓๘ (อัตราสิบเอก)

๙ ก.ย.๕๙...ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ประกาศผลสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เพศชาย เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ (ชกท.๕๔๒) กองบังคับการกองร้อย มณฑลทหารบกที่ ๓๘ (อัตราสิบเอก)