จัดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School) เรื่องการจัดการความรู้

๒ ก.ย.๕๙,๐๘๓๐-๑๒๐๐ พ.อ.วิทยา วรรคาวิสันต์ รอง ผบ.มทบ.๓๘ เป็นประธานเปิดการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School) เรื่องการจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้กำลังพลภายในหน่วยได้เข้าใจถึงการจัดการความรู้ขององค์กรที่มีอยู่ และนำมารวบรวบจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเป็นบุคคล ( ๑ เรื่อง/คน) และในกิจกรรมได้มีการฝึกให้กำลังพลเขียนแผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow มีกำลังพลจาก มทบ.๓๘, รพ.ค่ายฯ และสัสดี จว.น.น. เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๒๕๐ ณ สโมสรนายทหาร ค่ายสุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จว.น.น.