การประชุม บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.น. เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบาย

๓๐ ส.ค.๕๙,๐๙๐๐ พล.ต.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผบ.มทบ.๓๘ เป็นประธานการประชุม บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.น. เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ คสช. โดยมีส่วนราชการภายในพื้นที่ จว.น.น. ร่วมประชุม จำนวน ๑๗๕ คน ณ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ อ.เมือง จว.น.น.