กองซ่อมบำรุง กรมพลาธิการ ทบ.ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วย

๓๐ ส.ค.๕๙,๐๘๔๐ พ.อ.ธวัช ชาลีรัตน์ ผอ.กองซ่อมบำรุง กรมพลาธิการ ทบ. เข้าพบ พล.ต.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผบ.มทบ.๓๘ ณ ห้องรับรอง บก.มทบ.๓๘ และ พ.อ.วิทยา วรรคาวิสันต์ รอง ผบ.มทบ.๓๘ พร้อมคณะนายทหารร่วมต้อนรับ พ.อ.ธวัช ชาลีรัตน์ ผอ.กองซ่อมบำรุง กรมพลาธิการ ทบ.ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องทางการส่งบำรุงและการซ่อมบำรุง สป.สายพลาธิการ ณ ห้องประชุม บก.มทบ.๓๘ ค่ายสุริืยพงษ์ อ.เมือง จว.น.น.